Čerpejte teplo ze země! Ani tuhé mrazy vás nepřekvapí.

"Váš hliněný akumulátor tepla"

Určitě jste někdy slyšeli o geotermální energii, které je jímána z horkých pramenů, jako tomu je například na Islandu.

V tomto případě se jedná o energii uloženou v půdě na vašem pozemku. A přitom se nenachází nikterak hluboko, jelikož je pod zámrznou hloubkou. Takže nejsou potřeba nějaké složité vrty ani geologický průzkum. A ani není potřeba složitých zemních prací, stačí udělat několik hlubokých výkopů o šířce několik decimetrů.

Mezi největší výhody systému země-voda patří

  • Až o 30 % nižší spotřeba elektřiny, než u tepelných čerpadel odebírajících teplo ze vzduchu.
  • Stabilní a spolehlivý provoz bez vlivu okolní teploty
  • Dlouhá životnost tepelného čerpadla i plošného kolektoru.
  • Možnost nabíjení kolektoru reverzním chodem, v režimu chlazení.

Nepotřebuje hektarový pozemek!

Pro provoz tepelného čerpadla v systému země-voda opravdu nepotřebujete rozlehlý pozemkem. Systém tepelného čerpadla s plošným kolektorem přijímá zhruba 5% energie pod sebou. Zbylých 95% přijme z vrstvy nad sebou, tato energie je v podstatě akumulována solární energie.

Zemní plošný kolektor je v podstatě "akumulátor" který je nabíjený sluneční energií. Takovýto kolektor odebere zhruba 5% naakumulované energie, která se ukládá v průběhu léta. Tudíž se dlouhodobě nemůže vyčerpat, vše ale závisí na důkladných propočtech a technologii.

Dalším důležitým faktorem který ovlivňuje účinnost kolektoru, je úroveň spodních vod. Pokud se ve vrstvách zeminy nacházejí "prameny vody" dojde k rapidnímu nárůstu účinnosti. V podstatě se ze systému země-voda stane "voda-voda", a energie z protékající vody je přijímána kolektorem. Takto lze smysluplně využít pozemek který by jindy nebyl vhodný pro stavbu a jiné účely.

Bez "vrtule" a hluku


Bezstarostná uržba a příkladná spolehlivost