I mrazivý vzduch může být zdrojem tepla.

Ani teploty pod  -25°C nejsou problém.

Tepelná čerpadla vzduch/voda využívají tepelnou energii ze vzduchu, předávají ji vodě v topném okruhu a šetří tím náklady na vytápění. Systém vzduch/voda nepotřebuje ke svému provozu žádné vrty nebo zemní kolektory, stačí pouze prostor k instalaci jeho jednotky. Tepelné čerpadlo vzduch voda je nejvhodnějším typem pro klimatické podmínky v Česku.

Mezi největší přednosti systému vzduch-voda patří

  • Jednoduchá a rychlá instalace, bez nároků na velikost pozemku.
  • Nižší investiční náklady v porovnání s tepelnými čerpadly země/voda.
  • Možnost využití i vnitřního provedení, tudíž jsou veškeré komponenty uvnitř domu. Tím odpadají starosti s případným hlukem a toto řešení prodlužuje životnost čerpadla.,

Velikost lamelového výměníku

Afla a omega úsporného provozu

Říká se, že čím větší tím lepší. U lamelového výměníku tepelného čerpadla vzduch-voda to platí dvojnásob. Přes tento výměník prochází vzduch jehož teplota je hluboko pod bodem mrazu. Tudíž aby se z tak chladného vzduchu odebralo příslušné množství tepla, je potřeba aby výměníkem každou hodinu prošlo i několik tisíc kubických metrů vzduchu.

Tento výměník svým provozem namrzá a je potřeba aby v daných intervalech tzv. odtával. Proces odtávání je energeticky náročný a snižuje účinnost čerpadla. Proto při výběru tepelného čerpadla je na toto důležité myslet. Jelikož s čím je větší plocha výměníku. tím dochází k lepšímu prostupu tepla a snižuje se frekvence odtávání. A samozřejmě se zlepšuje  provoz čerpadla. A to jak ekonomicky tak i zvyšuje jeho životnost.

Monoblok nebo split?

V jednoduchosti je krása. Tento výraz zcela neplatí u tepelných čerpadel, například  typu monoblok venkovní provedení. Tento typ se vyznačuje extrémně rychlou montáží a příznivou cenou. Ale má svá jistá úskalí a né vždy jsou správnou volbou.

Monoblokové čerpadlo si můžeme představit jako "krabici" s větrákem a dvěma trubkami na zadní straně.  Tudíž voda sloužící výtápění, je přímo vedena z čerpadla, které je umístěné mimo budovu. Vše podstatné je ukryté uvnitř i přes své kompaktní rozměry. Tyto rozměry jsou jedna z mála výhod. A to proto, že se musí uskromnit velikost výměníku a vše co slouží k funkci čerpadla je umístěné ve velmi stísněném prostoru. Samozřejmě dochází k nerovnoměrnému opotřebení vnitřních částí, jelikož jsou vystavovány teplotám a vlhkosti vnějšího prostředí. Tím dochází ke snížení životnosti a spolehlivosti.

Naopak splitové provedení, je rozdělené na vnitřní a venkovní jednotku. A to tak, že venkovní jednotka může obsahovat pouze výměník a ventilátor, a vše choulostivé je umístěné uvnitř "kotelny" v  budově. Tím nejsou namáhány elektronické ani elektrické části zařízení, jelikož jsou ve stabilním prostředí (teplota, vlhkost,....)  Bohužel toto provedení je na pořízení cenově náročnější ale dorovná to svojí životností a spolehlivostí. Dále je potřeba myslet na plochu kterou zabere vnitřní jednotka s příslušným vybavením uvnitř budovy.

.

Údržba a náročnost provozu

Jako u každého jiného stroje, je pro správnou funkci potřeba pravidelný servis a udržba. U tepelného čerpadla vzduch-vzduch to platí dvojnásob. U tepelného čerpadla musí být pravidelně čištěn jeho výměník a v daných intervalech i provedena revize na případný únik chladícího média.

Vyčistění výměnku není žádný problém, to lze zvládnout prostým profouknutím vzduchem či ometením. Ale revizi a pečlivou kontrolu, musí vždy provést vždy technik který má příslušné oprávnění a dostatek zkušeností.

Závěrem chceme podotknout, že bezproblémový a nenáročný provoz, začíná již montáží. Proto by jste měly důvěřovat pouze certifikované firmě s dostatkem zkušeností. 

Pro systém vzduch-vzduch máme v nabídce tyto výrobce