Jak probíhá montáž klimatizace?

14.05.2022

Základem správné montáže je již výběr firmy. Taková firma by měla mít veškeré certifikáty a její pracovníci by měly mít příslušné zkušenosti a znalosti.  Pouze odborná montáž Vám zajistí plnou záruku a bezproblémový provoz zařízení.

A jaká jsou základní pravidla pro montáž?

1. Pravidla pro montáž vnitřní jednotky

Vnitřní jednotka klimatizace, musí být umístěna do míst, kde nebude zabráněna cirkulace vzduchu. Dále k jednotce je potřeba samostatně jištěný elektrický okruh a propojení s vnější jednotkou. Dále nesmíme zapomenout na chladivové potrubí, to vše se realizuje prostupem stěnou o průměru 50mm


2. Vzájemná poloha jednotek ušetří peníze a problémy

U malých splitovích klimatizací do výkonu cca 3,5kW je maximální vzdálenost do 10m bez doplnění chladiva, nejvýše však 20m. Při délce chladivového vedení delším jak 20m i přes doplněním chladivem nelze zaručit provoz. 

A co se týče výškového převýšení, to u výkonů cca 3,5kw bývá okolo 5-10m. Pokud by bylo potřeba zdolat větší výšky, je potřeba přemýšlet o jednotce s vyšším výkonem. 

A proč tedy vzájemná poloho ušetří peníze a zbytečné starosti? V první řadě za materiál a vlastní montáž, a v té druhé za jednodušší a levnější servis. Samozřejmě nelze opomenout i namáhání kompresoru při kratším vedení.


3. Odvod kondenzátu z vnitřní jednotky

Jelikož ve vnitřní jednotce v režimu klimatizace kondenzuje voda. Tak tuto vodu je potřeba odvádět z jednotky vhodným způsobem. Například při montáži kde jsou jednotky blízko sebe, lze použít odvod samospádem. To znamená že voda je odváděna hadičkou které je umístěna u venkovní jednotky. Samozřejmě nejlepším řešením je odvod kondenzátu do kanalizace pře sifon který zabrání případnému zápachu. V případě že nelze použít odvod samospádem, musí se použít čerpadlo kondenzátu s plovákovým spínačem.

V těchto krocích probíhá montáž

  • Technici se k Vám dostaví ve stanovený datum a čas
  • Nainstalujeme vnější i vnitřní jednotky
  • Realizujeme montáž veškerých rozvodů
  • Provedeme zapojení elektroinstalace
  • Odvod kondenzátu samospádem nebo s čerpadlem
  • Naplnění a realizace bezpečnostní tlakové zkoušky těsnosti systému
  • Vše po sobě uklidíme a uvedeme do původního stavu
  • Předvedeme funkčnost klimatizace
  • Zaškolíme vás v ovládání klimatizace
  • Celková doba montáže 3-8 hodin dle náročnosti